Přehled služeb poskytovaných Kominictvím Plzeňsko

 • Kompletní kominický servis
 • Kontrola spalinových cest na všechny druhy paliva
 • Čištění spalinových cest a kouřovodů
 • Vložkování komínů na tuhá a plynná paliva
 • Výstavba třísložkových komínů
 • Dopojování kouřovodů
 • Výstavba komínů v nadstřešní části
 • Zazdívání sopouchů
 • Opravy komínových dvířek
 • Opravy komínového věnce
 • Kontroly komínů činžovních domů
 • Kompletní servis na klíč včetně pasportizační dokumentace

  Příklad pasportizační dokumentace

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

© Kominictví Plzeňsko - Michal Kožíšek 2014